Algemene Voorwaarden

Contractuele afspraken

HERA Communicatie hanteert bij het aangaan van een contract onderstaande afspraken. Hierbij is de opdrachtgever een met name te noemen zorgorganisatie en de opdrachtnemer HERA Communicatie.
In het offertetraject (het traject voorafgaand aan het opmaken van het contract) zijn aanleiding, de gewenste begeleiding of andere dienstverlening, de werkwijze en de kosten gespecificeerd en duidelijk omschreven.

Bevestiging van de opdracht

Wanneer een opdracht definitief doorgaat, wordt dit – na het offertetraject – door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Deze bevestiging betekent dat er een contract is tussen opdrachtgever en HERA Communicatie, de opdrachtnemer.

Overmachtssituatie bij trainer

De trainer overlegd met de opdrachtgever altijd over het scenario waarbij de trainer door onvoorziene omstandigheden als ziekte of anderszins de training niet kan uitvoeren op de afgesproken datum cq. data. De opdrachtgever heeft daarbij de keus uit:

  • De training gaat door en wordt verzorgd door een vervangende trainer
  • De training wordt uitgesteld en er wordt een nieuwe datum afgesproken

Annulering door de opdrachtgever en daarbij behorende verplichtingen

Indien de opdrachtgever de training annuleert is zij HERA Communicatie verschuldigd:

  • Bij annuleren van 4 tot 2 weken voor de start van de training wordt 50% van de totale offerteprijs in rekening gebracht
  • Bij annuleren korter dan 2 weken voor de start van de training wordt 75% van de totale offerteprijs in rekening gebracht

Betalingsvoorwaarden

Maandelijks worden werkzaamheden uitgevoerd door HERA Communicatie Hierbij gelden voor de opdrachtgever de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen de betaling te voldoen, tenzij dit tussen opdrachtgever en opdrachtnemer anders is afgesproken en binnen de offerte staat beschreven
  2. Wanneer niet aan 1 is voldaan, wordt een herinneringsfactuur gestuurd, met het verzoek om per omgaande de betaling te voldoen
  3. Wanneer niet aan 2 is voldaan binnen 2 weken, wordt een incassobureau in de arm genomen om de opdrachtgever alsnog de achterstallige betaling te laten voldoen.
  4. De bij 2 gemaakte incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.