Vallen

Vandaag is het echt herfst. Er valt hier buiten van alles naar beneden: bladeren en takken. Daarbij liggen de stoelen van het terras al om en zojuist viel met kabaal de ladder. Wat een wind! Hoe kijk jij aan tegen vallen? En dan bedoel ik niet letterlijk vallen, maar figuurlijk. Iets wat je doet denken aan ‘weer niet gelukt’. Of …

Eerst verbinding dan verandering

Gister heb ik de laatste dag begeleid van een heel aantal in het kader van een groot verandertraject, in een fijne zorgorganisatie! Wat was het mooi, boeiend en soms ook lastig! Want wanneer de organisatie jou als team vraagt te veranderen maar er is nog veel onduidelijk, dan is dat een hele klus. En zelfs toen de richting, de kaders …

Werken vanuit de bedoeling en zelforganisatie. Is dit een match?

Ik denk  JA. Een klein voorbeeld ter illustratie. Momenteel begeleid ik (onder andere)  teams naar zelforganisatie. In de thuiszorg. Deze transitie is in volle gang en er is veel gaande en nog niet helemaal duidelijk. Planning van personeel en routes gebeurt nu (nog) centraal. Zo kan het voorkomen dat medewerkers van de planning plannen dat een route om 10.30 uur klaar …

Veranderen is loslaten

De verandering Tientallen waterbeekjes stromen en stromen. Water stroomt van alle kanten naar beneden, tot de beekjes aan de voet van de berg samenkomen in drie rivieren. Alle drie op een verschillende plek aan de rand van een zandvlakte. De eerste rivier is smal, maar heeft schitterende stenen in haar rivierbedding. De tweede rivier is het grootst en kent de …

Minder procedures, meer vertrouwen!

Regelmatig deel ik hierover: hoe we met elkaar in de zorg vanuit de bedoeling kunnen blijven werken. En niet verstrikt raken in te veel regels en procedures. Juist omdat al die procedures onze verantwoordelijkheid en eigenaarschap verkleinen. “Het staat er zo, dus dan moet het maar zo.” Een mooi voorbeeld is de klachtenprocedure. Wanneer er iemand (patiënt, bewoner, familielid) ontevreden …

Geef participatie vorm, ook in de zorg!

Nederland heeft er bijna zijn buik vol van; het begrip “De Participatiesamenleving”. De kranten staan er vol mee. Er wordt volop geëvalueerd en de uitkomsten zijn niet positief. Dit demotiveert natuurlijk, terwijl het achterliggende gedachtegoed juist zo waardevol is. Participatie staat volgens mij voor de volgende kernbegrippen: In dialoog zijn, betekenis geven aan en verantwoordelijkheid nemen. Altijd samen. Met uiteindelijk …

“De Bedoeling Werkt!”

Werken vanuit de bedoeling, lukt jou dat nog iedere dag? Of word je gevoelsmatig ‘tegengewerkt’ door alles wat de organisatie van je vraagt? Wat niet veel meer met ‘zorgen voor’ te maken heeft. Maar eerder met ranglijsten, met bureaucratie. Met procedures die je misschien in de weg staan in plaats van dat ze helpend zijn. Waarschijnlijk is dit herkenbaar voor je. In ieder geval …

Kleine kerstgedachte met grote gevolgen

En ineens is het alweer bijna kerst. En lees je over bezinning. Over meer warmte en dat het roer om moet. Er gebeuren afschuwelijke dingen in de wereld, hoe kunnen we het tij keren? Kunnen we het tij keren? Vragen die niet zo snel te beantwoorden zijn. Of toch wel? Waar zitten de sleutels om het tij te keren? Je hoeft niet …

Hoe nieuwsgierig ben jij?

We vinden altijd overal wat van! En we willen dit ook graag aan elkaar vertellen. Want zo laat je zien dat je betrokken bent. Dat jij het beter of anders zou doen. En daar zit gelijk de valkuil; want diegene aan wie jij je mening ventileert hoort vooral dat zij het dus niet goed doet. Schiet in de verdediging, uit ook …

Mag of moet je weer aan de slag?

Ja, de vakantie is bijna afgelopen. Ook voor mij. In mijn nieuwsbrief lees je erover. En met de titel van deze blog borduur ik nog even verder door op de kracht van je gedachten. De impact ervan.  Wanneer ik denk “ik mag weer aan het werk”, komen er allerlei positieve beelden en gedachten in me op: die van de fijne collega’s met wie …