Werken vanuit de bedoeling en zelforganisatie. Is dit een match?

Ik denk JA.
Een klein voorbeeld ter illustratie.

Momenteel begeleid ik (onder andere) teams naar zelforganisatie. In de thuiszorg. Deze transitie is in volle gang en er is veel gaande en nog niet helemaal duidelijk. Planning van personeel en routes gebeurt nu (nog) centraal. Zo kan het voorkomen dat medewerkers van de planning plannen dat een route om 10.30 uur klaar is, terwijl de laatste tijd blijkt, dat dit veel te krap is. De thuiszorgmedewerkers zijn pas om 11.30 uur klaar. Bijvoorbeeld doordat de zorg tijdelijk uitgebreid is. Ook komt het voor dat een route gewijzigd had moeten worden, omdat een cliënt een afspraak in het ziekenhuis heeft. Dus de thuiszorgmedewerker zal eerder klaar moeten zijn met de dagelijkse zorg. Aanpassing in – of van – de route gebeurt niet omdat dit over teveel schijven gaat, te veel tijd kost en niemand zich er verantwoordelijk voor voelt.

Wanneer het team zelf het rooster maakt , kan ik zo 5 voordelen noemen:
1. zij kennen de cliënt en weten wat nodig is;
2. zij kennen de omgeving en kunnen inschatten hoe de aanpassing het beste vorm krijgt
3. zij nemen daadwerkelijk verantwoordelijkheid voor hun werk
4. dit geeft hen meer voldoening
5. dit geeft de cliënt meer kwaliteit van zorg

Een mooi voorbeeld van dat doen wat de bedoeling nodig heeft!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *