• 06 - 41 14 75 04
 • info@hera-communicatie.nl
 • Om tafel

  Een persoonlijke klik is belangrijk. Daarom komt HERA Communicatie eerst vrijblijvend langs. Samen nemen we uw vraag onder de loep. Het is fijn wanneer er een paar betrokkenen aanschuiven. De vraag verhelderen is belangrijk! Maar ook wat het resultaat van de begeleiding moet zijn. Het samen – en op een positief manier geformuleerde resultaat, is de stip op de horizon!

 • Voorstel

  Binnen een week heeft u het voorstel. Hierin leest u de aanleiding, het gewenste resultaat en het inhoudelijke begeleidingsplan. Ook de manier van werken van HERA Communicatie komt aan bod, want dat is toch bepalend in uw keus. Hieronder leest u daar meer over. Kortom u ontvangt een totaalplaatje en het is aan u; gaan we met elkaar in zee?

 • Aan de slag!

  Aansluiting bij de deelnemers is cruciaal. Waar lopen ze tegen aan? Herkent iedereen de begeleidingsvraag? Wat zijn de eigen praktijkvoorbeelden waar we mee aan de slag kunnen? Soms oefenen de deelnemers met een acteur, die hen gelegenheid geeft om te stoeien met nieuw gedrag. Om succeservaringen op te doen. Om dus uiteindelijk te groeien!

 • Borgen

  Zorgvuldig afronden betekent dat er tijdens de training aandacht is voor na de training. Want hoe gaan de deelnemers het geleerde borgen in de eigen, dagelijkse praktijk? Waar gaan ze straks concreet mee aan de slag? Er worden persoonlijke acties geformuleerd voor de komende tijd. Eventueel is er na een periode een follow-up bijeenkomst.

De werkwijze van HERA Communicatie is gebaseerd op het  gedachtegoed van Progressiegericht  Werken.
En dat is niet voor niets!

Een progressiegerichte  aanpak kenmerkt zich als volgt:

 • de verbeterbehoefte is snel in kaart, omdat we werken van probleemonderkenning naar de gewenste toekomst
 • er is sprake van een groeimindset; wat inhoudt dat ervan uit gegaan wordt dat verbetering altijd mogelijk is
 • men zoomt in op dat wat goed gaat
 • men leert van eerdere successen
 • deelnemers kunnen altijd keuzes maken, wat aansluit bij hun behoefte aan autonomie;
 • men werkt in stappen naar het gewenste resultaat

De opbrengst van Progressiegericht Werken is dan ook:

 • deelnemers zijn blij met wat goed gaat en niet veranderd hoeft te worden
 • door autonomie van de deelnemers aan te spreken groeit de motivatie om te veranderen
 • het regelmatig visualiseren van de gewenste situatie geeft positieve energie
 • deze positieve energie geeft draagvlak om zelf stappen te kiezen en te zetten richting de gewenste situatie
 • de werkwijze leidt snel tot zichtbaar resultaat