• 06 - 41 14 75 04
 • info@hera-communicatie.nl

Droom, durf en doe

HERA Communicatie helpt teams in de zorg, om op koers van de organisatie te blijven. En zoekt hierbij altijd verbinding met de drijfveren van de professionals. Wanneer richting en passie dan samen komen ontstaat er beweging! Wat is er te ontwikkelen in de (nieuwe) koers? Hierbij zijn er altijd 3 stappen te zetten: 1. Wat is de bedoeling van het team? 2. Met welk gedrag willen ze dit realiseren? en 3. Wat is er verder samen te organiseren of af te spreken? Ik kijk graag met jullie mee. We gaan dromen, durven en doen. Tenslotte gaat het altijd om gedrag én het besef dat er belangrijke werk te doen is in de zorg!

Organisaties – zeker die in de zorg – krijgen hoe dan ook te maken met veranderingen. De tijd verandert, dat vraagt ook om aanpassingen in de organisatie. Het zijn echter de medewerkers van die organisatie die de verandering gezicht geven. Zij zijn de sleutel!

Wat staat uw organisatie te doen? Een switch naar meer zelforganiserende teams? Het met elkaar vorm geven aan participatie? Of ligt er een fikse reorganisatie op de loer? HERA Communicatie kijkt en onderzoekt graag samen met u,  hoe deze verandering tot het gewenste –  en blijvend – resultaat leidt. Dit gebeurt altijd door verbinding te maken tussen hoofd (weten), hart (willen) en handen (kunnen). Waardegedreven en intrinsieke motivatie zijn hierbij belangrijk!

Bekijk het stappenplan en ontdek of deze werkwijze aanspreekt!

Een training kan een onderdeel zijn van een veranderingstraject. Trainingen ondersteunen teams bij grote en kleine veranderingen. Die veranderingen op zich kunnen divers zijn. Maar wat overeenkomt is dat ze altijd vragen om aanpassing van het gedrag.

Daarom is het belangrijk om tijdens de training met elkaar stil te staan bij:
1. Het waarom, weten wat de reden is achter de verandering.
2. Waar leidt het toe, het gewenste resultaat bij de verandering.
3. Wat gaan we daadwerkelijk veranderen.
4. Hoe gaan we die verandering samen vormgeven.

Zo verbind je hart, hoofd en handen met elkaar en wordt ook de input van de betrokkenen gebruikt. De manier op gewerkt wordt varieert, maar is altijd interactief. De werkvormen zijn afwisselend. Kernwoorden tijdens de training zijn: Veilig. Samen. Respectvol. Doen.
Doen staat voor oefenen en ervaren. Altijd vanuit de eigen praktijk, dus met eigen voorbeelden.

Onderwerpen welke regelmatig het uitgangspunt vormen voor de trainingen zijn:
Cliënt in regie, Gesprekstechnieken, Teambuilding, Coachend leidinggeven, Resultaatgericht (multidisciplinair) samenwerken, Participatie. 

Een goede coach staat aan de zijlijn, met de handen op de rug. Dat betekent niet dat de coach niets doet. De coach ondersteunt de gecoachte in het (terug) vinden van zijn of haar koers, bij het onderzoeken welke stappen daarbij horen en bij het daadwerkelijk nemen van de volgende stap. De gecoachte vindt zelf de antwoorden en kan in vertrouwen verder gaan.

HERA Communicatie coacht met name teams. Teamcoaching is bedoeld voor teams waarbij de teamleden het idee hebben dat het niet lekker loopt. Soms is dat niet goed te duiden, meer een gevoel. Soms is het wel aanwijsbaar, maar toch moeilijk op te lossen. Dan is het fijn om met een coach te kijken naar het team en het functioneren. Voorwaarde is wel dat alle teamleden dit willen. Dan is de eerste stap gezet!

Teamcoaching wordt ook ingezet als ondersteuning van teams tijdens transities. Want transities vragen meer dan verandering van structuren en werkwijzen.

Een van de drijfveren van HERA Communicatie  is, om samen met teams te onderzoeken of zij dicht bij de bedoeling van hun werk blijven. Wat is dat eigenlijk, de bedoeling van de organisatie? Van het team? En ondersteunt de organisatie dit of werkt het juist af en toe de bedoeling tegen? Zodat het team niet toekomt aan daadwerkelijke goede zorg en van betekenis kunnen zijn. Goed om als team bij stil te staan. Tijdens de teamdag wordt gewerkt aan de volgende drie aandachtsgebieden: Wat is eigenlijk precies de bedoeling van ons team vanuit het perspectief van onze bewoner, patiënt of cliënt? Waarvoor doen we wat we doen? Vervolgens als dat helder is:  hoe realiseren we deze bedoeling met elkaar? Welk gedrag helpt daarbij? En daarna: wat willen we samen anders, beter, minder organiseren? Door met elkaar te werken aan dat wat goed gaat en nog beter kan, is het team opgeladen en geïnspireerd om samen verder te gaan en dat te  doen wat nodig is. Het is een inspirerende dag, met beeld, gesprek en doen! Het team ervaart opnieuw passie en neemt  eigenaarschap! De teamdag wordt afgesloten met een heus plan – natuurlijk maatwerk, afgestemd op het eigen team en  context –  een hulpmiddel om ook echt de vertaalslag naar morgen te maken.

Hierover verzorgt HERA Communicatie ook inspiratiesessies “Terug naar de Bedoeling” binnen organisaties. We delen het gedachtegoed op een interactieve manier. Vervolgens wordt in groepen ervaren hoe belangrijk het is om vanuit de bedoeling te werken en wat je daarvoor nodig hebt van elkaar. Een inspirerend geheel!

Ook voor grotere groepen een mogelijkheid om tegelijkertijd te delen, herkennen en te ervaren.

De bronnen welke hier (o.a.) aan ten grondslag liggen zijn: www.verdraaideorganisaties.nl en www.startwithwhy.com 

Ooit koos je een vak.
En je werd leidinggevende.
Je stortte je er me hart en ziel in.
Hoe staat het nu met je passie?

Misschien moet je toegeven dat die passie soms ver te zoeken is.

En dan?
Dan is het een optie om samen met vakgenoten die ook leidinggevende zijn in de zorg, stil te staan bij je functie, je rol. jij als persoon in de wereld om je heen. Want stil staan is juist groeien. Doe mee en krijg een inspiratieboost in de training “Betekenisvol Leidinggeven”.

Begeleiding
HERA Communicatie gaat in meerdaags programma terug naar de bedoeling van het werk en het leidinggeven. Met elkaar de essentie weer te pakken krijgen. Geïnspireerd worden, zodat je met nieuwe energie, passie én handvatten samen met je team weer aan de slag kunt.

Hoe
Door samen te ontdekken en te delen. Door theorie en tools toe te passen. Door samen te werken aan opdrachten. Door te doen en te beleven.

Voor wie & het resultaat
Met collega vakgenoten bereik je:

 • Nieuwe inzichten in jouw rol als leidinggevende
 • Toe te passen tools voor jezelf en je team
 • Vergroten van de verantwoordelijkheid en passie van je teamleden
 • Een concreet teamplan voor jouw team, vanuit de vier V’s
 • Groepsdynamiek te gebruiken
 • Een inspiratieboost!

Het programma op hoofdlijnen:

Dag 1     Alles begint met een bedoeling
Los van de waan van de dag gaan we terug naar de essentie van je werk. We gebruiken verschillende inspiratiebronnen om terug naar de kern te gaan. Wat is jouw bedoeling in je functie als leidinggevende? Waar sta je voor?

Dag 2     Het teamplan
Met behulp van de vier V’s:  Voortgang, Vakmanschap, Vertrouwen en Verbinden, ga je aan de slag. Zo kom je tot een concept teamplan, waarmee jij terug in de praktijk uit de voeten kunt. Zodat je betekenisvol leiding geeft en dat doet wat nodig is om het team vanuit de Bedoeling te kunnen laten werken.

Dag 3     Teamontwikkeling & groepsdynamiek
De praktijk is weerbarstig. Daarom is het goed Inzicht te hebben in de verschillende fasen van teamontwikkeling, omgevingsinvloeden en groepsdynamiek. Hoe staat het met jouw team en wanneer dit duidelijk is: wat betekent dit vervolgens voor jou?

Dag 4     Oplossingsgericht leidinggeven & coachen
Groeien doen we wanneer we uit onze comfortzone durven te gaan. Dat geldt voor jou, maar ook voor je team. Weet je wat je hierin te doen staat? En hoe creëer jij een gezond leerklimaat en welke instrumenten helpen je om je team te laten groeien? De oplossingsgerichte manier is hier een waardevolle tool.

HERA Communicatie verzorgt deze midweek jaarlijks. Bij voldoende deelnemers start een groep. Door middel van open inschrijving meld je je aan via het contactformulier of e-mail naar info@hera-communicatie.nl  

Deze inspiratieboost kun je opdoen tijdens de eerst volgende midweektraining:
Maandag 5 t/m vrijdag 9 november 2018 op deze unieke en inspirerende locatie in Frankrijk! 

chateaudesedelinshdhaardvuur-en-kamer-chateau-des-edelinseetkamer-chateau-des-edelins

Of tijdens een 2 x 2 daagse; eerstvolgende data zijn 14 & 15 september en 12 & 13 oktober 2018. Op een mooie locatie in Nederland, inclusief 2x een overnachting.
Ook in company is altijd mogelijk. Wil je meer informatie? Bel of neem contact op! 

DE STAPPEN

 • start

  Om tafel!


  Natuurlijk eerst kennismaken tijdens de intake.

 • ja?

  Voorstel

  Binnen een week heeft u het voorstel. Volgt er een ja?

 • go!

  Aan de slag!

  Dan gaan we aan de slag, samen richting resultaat!

 • >>

  Borgen

  Tot slot is er aandacht voor de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.

Voor snel informatie over de mogelijkheden neem contact op!

Contact